Ondernemers contact waalre

Lidmaatschap

Ondernemers Contact Waalre kent 3 soorten leden:

  • (Normale) leden: ondernemers (geen detaillist) ten tijde van aanmelding woonachtig / werkzaam in Waalre
  • Ere leden: OCW leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Ere leden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur
  • Bijzondere leden: leden die door een (bedrijfs-)verhuizing, pensioen of anderszins niet langer ‘normaal’ lid zijn, maar toch aan de vereniging verbonden willen blijven

Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden.

Kosten lidmaatschap

Voor nieuwe leden bedragen de kosten € 145,- in het eerste jaar van het lidmaatschap, hierna bedragen de jaarlijkse kosten € 290,-. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het lidmaatschap: schriftelijk en uiterlijk 4 weken vóór het einde van het lopende boekjaar.
Ondernemers Contact Waalre is niet B.T.W.-plichtig.