Ondernemers contact waalre

OCW

Vereniging Ondernemers Contact Waalre (OCW) is opgericht op 23 juni 1978 en behartigt de belangen van het plaatselijke bedrijfsleven. De leden zijn eigenaren en/of bestuurders van ondernemingen die in Waalre gevestigd zijn (of waren). Ook de Gemeente Waalre is lid van het OCW, de bedrijven-contactfunctionaris woont regelmatig bestuursvergaderingen bij. Ook is er periodiek overleg met de wethouder economische zaken. Hierdoor is het OCW een belangrijke representant van het bedrijfsleven in Waalre.

Naast het behartigen van ondernemersbelangen is het OCW een vereniging waarin Waalrese ondernemers elkaar beter leren kennen en zakelijke contacten leggen. Het activiteitenprogramma voorziet in bijeenkomsten, waarbij het nuttige altijd zo goed mogelijk met het aangename gecombineerd wordt.

OCW wil naast netwerken en kennis delen ook steeds meer een klankbord zijn voor jonge maar ook voor gevestigde ondernemers.

Het bestuur

Klik op de afbeelding voor groter beeld. Van links naar rechts: Rens Vossen (penningmeester) Vossen Belastingadviseurs, Joop Schaffels (secretaris) Schaffels Advies & Projectmanagement, Max Vissers (voorzitter) Vissers & Partners Bedrijfsmakelaars, Rik van den Wildenberg (bestuurslid) RGB producties en Marjo van Doormalen (bestuurslid) Van Doormalen Accountants in Business.


De activiteitencommissie

Deze komt 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar om de activiteiten vast te stellen, te plannen en te organiseren. De commissie bestaat uit:

  • Piet van der Meulen (voorzitter) OCW-lid namens Gendervest B.V.
  • Frank van Daal (lid) OCW-lid namens Duisenburgh B.V.
  • Tanja de Leeuw (lid) OCW-lid namens Leeuwendael Evenementen
  • Max Vissers (lid) OCW-lid namens Vissers & Partners Bedrijfsmakelaars
  • Dian van Horrik (lid) OCW-lid namens Jurist Plus B.V.
  • Joop Schaffels (secretaris) OCW-lid namens Schaffels Advies & Projectmanagement