Ondernemers contact waalre

Privacy & disclaimer

Disclaimer / privacy

Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site www.ocwaalre.nl. De site is voortdurend in ontwikkeling. Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kun je per e-mail (secretariaat@ocwaalre.nl) aan ons kenbaar maken. Ook als je meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag van je. Het auteursrecht op de afbeeldingen van deze website wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondernemers Contact Waalre (OCW) neemt geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor de consequenties/gevolgen van het gebruik van de geboden informatie. OCW neemt bovendien geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor andere versies van documenten dan die gepubliceerd zijn op deze site of voor documenten op deze site die afkomstig zijn van derden.

Inhoud

Het overnemen van een gedeelte van de content voor eigen particulier, niet-commercieel gebruik is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Het overnemen van informatie van deze website voor zakelijke of commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OCW. www.ocwaalre.nl, de website van Ondernemers Contact Waalre (OCW) komt tot stand onder verantwoordelijkheid van OCW.  De informatie op deze site valt onder Copyright© van:

Ondernemers Contact Waalre (OCW)
Adres secretariaat: Tartinistraat 26, 5654 CW Eindhoven
tel. +31 (0)6 53 67 63 70, secretariaat@ocwaalre.nl
K.v.K. nr. 17158721

Wijziging

Wij houden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te kunnen brengen in de disclaimer en het onderstaande privacy beleid.

Privacy policy

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, lees je op deze pagina. De door jou achtergelaten of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, waarbij je privacy zoveel mogelijk wordt beschermd. OCW hanteert hierbij een strikt beleid in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Contactformulier: je gegevens worden automatisch per e-mail naar ons verstuurd. Je gegevens worden niet opgeslagen. Na afhandeling van je e-mailbericht wordt het e-mailbericht verwijderd.
  • Nieuwsbrief: je gegevens worden gebruikt voor het toezenden van een mailing/nieuwsbrief. Iedere mailing in deze bevat een uitschrijflink (opt-out).

Alle doeleinden hebben als doel je te informeren en te ondersteunen.
Deze website kan hyperlinks bevatten naar pagina’s die buiten onze eigen website vallen. OCW is niet verantwoordelijk voor het beleid van deze externe sites.

Het downloaden vanaf deze site is op eigen risico. Schade ontstaan door het gebruiken, downloaden, inbellen en/of installeren kan niet op ons worden verhaald.

Wijzigen persoonsgegevens

Je kunt de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd te allen tijde per e-mail (secretariaat@ocwaalre.nl) bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Wijziging privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.